Wie zijn wij?

Saskia Croes

Saskia werkt ruim 20 jaar in opdracht van gemeenten en andere overheden samen met gebiedspartijen aan de vertaling van beleid in concrete projecten en trajecten die voor burgers leiden tot een duurzaam en vitaal leef-, woon- en werkklimaat. Onder meer via burgerparticipatie draagt zij bij aan een versterking van de sociale en economische structuur van wijken, dorpen en regio’s.

Simone Boerkamp

Simone is sinds 1987 werkzaam in de sociale verzekeringen, ze heeft ook als WMO consulent gewerkt bij verschillende gemeenten. Door haar raadslidmaatschap in het verleden heeft ze kennis opgedaan op het gebied van WMO,  Zorg Jeugdbeleid, WWB en WSW. Hierdoor is ze bekend met de gemeentelijke organisatie. Daarnaast heeft ze ervaring als trainer en procesbegeleider.

Waar staan wij voor?

Veerkracht

Leefbaarheid

Doelgericht

verbinden

contact

Postbus 95
7490 AB Delden

+31(0)6 109 68 622
info@lasisa.nl

get social!

© Lasisa. Website Dix Design