Ons aanbod

Wat doen we?
  • Buurtinitiatieven van idee naar uitvoering helpen brengen door ondersteuning te bieden in het organiseren van de buurt en het opstellen van projectplannen en financiële ramingen, het verkennen en aanvragen van subsidies, het aanboren van het noodzakelijke netwerk (gemeente, waterschap, provincie, welzijnsorganisaties, …) om te voldoen aan randvoorwaarden en vergunningen

  • Het verbinden van initiatieven aan elkaar, waar dit meerwaarde heeft

  • Het bieden van een luisterend oor en het helpen denken in kansen in de openbare ruimte (herformuleren)
  • Opzetten en begeleiden van projecten (meestal in de openbare ruimte) waarbij we mensen in hun kracht zetten en de cohesie in de buurt versterken

  • Vorm geven van integrale trajecten rond ‘welzijn’ in samenspraak met de buurt ter voorkoming van dure hulp – zorg trajecten. Gemeente, woningbouw- en welzijnsorganisaties, basisscholen en wijkagent zijn hierin onze partners

  • Als neutrale partij ondersteuning bieden in de verbinding tussen burgers en overheid zodat burgers de juiste loketten weten te vinden (zonder hokjes, zonder stigma)

  • Opzetten van laagdrempelige sociale structuren in wijk en buurt, vanuit inspirerende buurtprojecten, waardoor mensen op buurt- en wijkniveau respectvol omzien naar elkaar. Advisering in Democratische vernieuwing => social design

  • Coaching van ambtenaren (‘grenswerkers’) in hun werkveld in contact met de burgers
 • Het maatschappelijk middenveld bestaat voor LaSiSa uit het complete aanbod van groepen in een gemeenschap, kern of dorp zonder winstoogmerk.

  • Verbinden van nieuwe initiatieven aan bestaande welzijnstrajecten
  • Procesbegeleiding binnen maatschappelijk middenveld in opdracht of middels inhuur

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij beantwoorden zo snel mogelijk.

contact

Postbus 95
7490 AB Delden

+31(0)6 109 68 622
info@lasisa.nl

get social!

© Lasisa. Website Dix Design