Saskia Croes en Simone Boerkamp

Samen meer voor elkaar

Mensgericht veranderen

advies | begeleiding | creëren van bewustwording | onderzoek | coaching | training | coördineren |

LaSiSa gelooft in de veerkracht van mens en samenleving. We zetten dan ook vol in op de eigen kracht en talent van mensen. Wij begeleiden mensgericht veranderingen op het gebied van leefbaarheid. Dit kan zijn in buurten en wijken, kern of dorp maar ook in organisaties (zonder winstoogmerk) en verenigingen in de schil om de inwoner heen. Hieronder vallen naast het verenigingsleven ook welzijnsinstellingen, scholen, bibliotheken, ouderenbonden en andere organisaties.

LaSiSa legt nieuwe verbindingen, kijkt naar het grotere geheel, koppelt proces en inhoud én combineert strategie en uitvoering.

Voor wie

  • Overheden

  • Welzijnsorganisaties

  • Buurten

  • Verenigingen

  • Bibliotheken

Van ik naar wij

Wij denken graag mee in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het terrein van leefbaarheid en participatie, welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Wij zijn bruggenbouwers en werken graag samen met vrijwilligers en professionals.
Lokaal waar het kan, regionaal waar het moet.

LaSisa denkt in kansen en vertaalt deze kansen in doen. We koppelen dan ook strategie aan de uitvoering. En zijn prima in staat om lokale behoeften, initiatieven en agenda’s te koppelen aan opgaven van de overheden. Wij hanteren een kosteneffectieve aanpak door een praktische en integrale insteek met zo min mogelijk bureaucratie.

Iedereen draagt bij vanuit vermogen
Verbinding en integrale aanpak

LaSisa heeft jaren ervaring in het begeleiden van veranderprocessen

Daag ons uit

Wil jij een keer sparren met ons? Heb jij een veranderproces waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken? Wij denken graag met je mee.

contact

Postbus 95
7490 AB Delden

+31(0)6 109 68 622
info@lasisa.nl

get social!

© Lasisa. Website Dix Design